- پایگاه خبری ،تحلیلی موج جوان - http://mojejavan.ir -

گزارش تصویری از رژه ۳۱ شهریور ۹۷ در گچساران

تصاویر از صالح الماسی

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

[20]

[21]

[22]

[23]

[24]

[25]

[26]

[27]

[28]

[29]

[30]

[31]

[32]

[33]

[34]

[35]

[36]

[37] [38] [39] [40]