به گزارش گروه ترجمه رکنا، پلیس هندوستان ۶ مرد را به جرم تجاوز به زن متاهل دستگیر کرد.

بر اساس گزارش پلیس، آناهیتا که تازه عروس نیز بود در خانه اش توسط ۶ برادر شوهرش مورد دست درازی قرار گرفت و از این جنایتشان فیلم و عکس در فضای مجازی منتشر کردند.

به گفته افسر پرونده، انگیزه متهمان برای این کار زیبارویی تازه عروسشان بوده است که موجب شد بدون توجه به برادرشان زن جوان را در خانه اش قربانی هوس های کثیفشان کنند.

آناهیتا که یک ماه مجبور به سکوت شده بود وقتی فیلم و عکس هایش را در فضای مجازی دید قبل از این که شوهرش متوجه ماجرا شود و او را بکشد به اداره پلیس مراجعه کرد و برادران شوهرش را لو داد و معاینات پزشکی قانونی تجاوز به او را که تا شب قبل از شکایتش به اداره پلیس ادامه داشت تایید کرد.

در حال حاضر ۶ مرد متجاوز در بازداشت هستند تا جلسه دادگاهی شان به زودی برگزار شود.

انتهای پیام