- پایگاه خبری تحلیلی موج جوان - http://mojejavan.ir -

بیش از ۴۰مورد تخلف در واحدهای فروش نوشت افزار در گچساران شناسایی واعمال قانون شد

موج جوان [1]: [2]مدیر تعزیرات حکومتی گچساران [3] و باشت [4] از اعمال قانون واحد های فروش نوشت افزار در [5] گچساران [3] خبرداد [6].ارسلان عباسی در [5] گفت و گو با این پایگاه خبری گفت: [2] ازدهم شهریورماه تاکنون بیش ازچهل موردتخلفات واحدهای فروش وعرضه نوشت افزار شامل گرانفروشی ،عدم در [5]ج قیمت ونرخنامه،عدم ارایه فاکتورخریدوتقلب رسیدگی ومنتهی به صدورحکم واعمال مجازات گردید [7]ه است.

عباسی با بیان اینکه در [5] آستانه سال تحصیلی جدیدومهرماه شدیدترین نظارت ها وبازرسی برای واحدهای فروش نوشت افزاردر [5]حال اجراست افزود [8]: [2]در [5] راستای کنترل بازارورعایت حقوق شهروندان بااقدامات عملیاتی وموثرکار نظارت و رسیدگی به تخلفات متخلفین احتمالی در [5]همان واحدصنفی در [5]قالب گشت های مشترک تاسوم مهرماه در [5]حال اجراست واعمال مجازات می شود.لذاازشهروندان تقاضامندیم هرگونه تخلف شامل گرانفروشی وتقلب وعدم ارایه فاکتورخریدو…رابه سامانه ۱۲۴یااداره [9] تعزیرات حکومتی وبازرسی اداره [9] صمت یابازرسی اصناف گزارش دهند.

مدیر تعزیرات حکومتی گچساران [3] و باشت [4] خاطر [10] نشان کرد : [2]انشالله بابرخوردقاطع وسریع باسودجویان ومتخلفین ازقانون مهررا،در [5]مهرماه به مردم عزیزهدیه خواهیم کرد.

عباسی گریزی به واحد های تعویض روغن خودر [5]و زد و گفت: [2]در [5]ماه گذشته بیشترین تخلفات در [5]حوزه واحدهای صنفی تعویض روغن خودر [5]وبود [11]ه که بیش از۲۰پرونده تخلفاتی در [5]بازرسی وگشت های مشترک که توسط بازرسان اداره [9] صمت واصناف،استانداردوتعزیرات حکومتی رصدگردید [7] وروغن های تقلبی کشف وضبط وبه حکم تعزیرات حکومتی علاوه برضبط ومعدوم شدن روغن های مذکوربه اشد مجازات قانونی محکوم گردید [7]ند ودر [5]بازرسی ازواحدهای مذکورروغن های تقلبی حسب گزارش بازرسی عرضه وتعویض می گردید [7].

انتهای پیام/سعید روزافزای [12]

[13] [14]

ما را دنبال کنید موج جوان [1]