تلاش های کارکنان نفت گچساران قابل تقدیر است

تلاش های کارکنان نفت گچساران قابل تقدیر است

استاندار کهگیلویه وبویراحمد گفت: تلاش های کارکنان شرکت نفت و گاز گچساران قابل تقدیر است. سیدعلی احمدزاده روز سه شنبه با حضور محسن منصوری معاون اجرایی رئیس جمهور در جمع کارگران شرکت نفت و گاز گچساران روز کارگر را به آنها تبریک گفت.  استاندار با بیان اینکه شرکت نفت و گاز گچساران یکی از محورهای