علت سردی پاها در برخی افراد چیست؟/ علل و درمان سردی دست و پا در فصل سرما

علت سردی پاها در برخی افراد چیست؟/ علل و درمان سردی دست و پا در فصل سرما

بسیاری از افراد اغلب پاها و دستان سردی دارند. برخی تحقیقات نشان می‌دهد که این سردی ممکن است یک ویژگی ارثی باشد. هنگامی که دمای مرکزی بدن کاهش می‌یابد، رگ‌های خونی کوچک در دست‌ها و پاها منقبض می‌شوند. این کار خون را از اندام‌های بیرونی ما دور می‌کند تا بخش‌های داخلی بدن را گرم نگه