بازدید مسئول دفتر نماینده گچساران و باشت ، پروین تاج گردون و رئیس فنی و حرفه ای گچساران و تعدادی از خیرین از دوره های آموزشی در بافت فرسوده واقع در فرهنگ سرای محله سادات گچساران صورت گرفت.

رئیس فنی و حرفه ای گچساران در گفتگویی گفت:

گفتگو را در فایل زیر گوش بگیرید…..

تصاویر تکمیلی؛